Ghunnah

Melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tajwid dan ghorib, kali ini kita sudah sampai kepada ghunnah. Apa itu ghunnah ?
Ghunnah : Dengung 
Apabila nun sukun atau mim yang bertasydid. Cara membacanya dengan didengungkan dan huruf ghunnah hanya ada 2 macam, yakni nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid.
Jadi, apabila anda menjumpai didalam bacaan al qur’an terdapat huruf ghunnah jangan lupa anda dengungkan dalam membacanya. Boleh didengungkan dengan 2 atau 3 harakat/ketukan.
Contoh ghunnah :
Surah At-takaatsur ayat 8
Huruf yang bertanda biru itulah yang dinamakan ghunnah. Jadi apabila kita baca akan berbunyi ” Tsumma latus alunna yaumaidzin ‘aninna’iim “.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Ditulis oleh : Abu umar 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *